Geoinformatics and Crowdsourcing in Cultural Heritage: A Tool for Managing Historical Archives

DOI 10.7160/aol.2018.100207
No 2/2018, June
pp. 73-83

Paclíková, K., Weinfurtner, A., Vohnoutová, M., Dorner, W., Fesl, J., Preus, M., Dostálek, L. and Horníčková, K. (2018) “Geoinformatics and Crowdsourcing in Cultural Heritage: A Tool for Managing Historical Archives", AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, Vol. 10, No. 2, pp. 73-83. ISSN 1804-1930. DOI 10.7160/aol.2018.100207.

Abstract

Archives of historical photographs have a great potential for "geo- or spatial sciences", for they can provide highly relevant visual data on historical landscapes, populated places and settlement structures, including those now destroyed. Processing of these archives represents many challenges, among them the application of geoinformatic concepts and information technologies. The article presents the example of geo-referencing, crowdsourcing, and other computer-based technologies applied to the archival photographs of today-destroyed sites on the Czech – Bavarian border, where many villages, farm sites and monuments were destroyed in the 1950s or abandoned as a consequence of post-WWII development. In the situation of dramatically changing landscape and land use, historical photographs are an important source of documentation for both research and virtual reconstruction of disappeared places, landscape, and society.

Keywords

Geo-referencing, historical photographs, crowdsourcing, landscape reconstruction, cultural heritage, image analysis, digital humanities, digital archive, IT methods in cultural heritage, 3D reconstruction, destroyed cultural heritage.

References

 1. Ahonen, P. (2010) "After the Expulsion: West Germany and Eastern Europe 1945-1990", Oxford. ISBN 9780199259892.
 2. Arburg, A. von (2005) “Komplex odsunu. Úvodní poznámky k tématu” (in Czech), Soudobé dějiny,Vol. 12, No. 3-4, pp. 425-431.
 3. Arias, P., Ordoñez, C., Lorenzo, H. and Herraez, J. (2006) “Methods for documenting historicalagro-industrial buildings: a comparative study and a simple photogrammetric method”, Journalof Cultural Heritage, Vol. 7, No. 4, pp. 350-354. ISSN 1296-2074. DOI 10.1016/j.culher.2006.09.002.
 4. Bill, R., Koldrack, N. and Walter, K. (2015) “Georeferenzierung alter topographischer Karten –Crowdsourcing versus Bildverarbeitung”, Journal für angewandte Geoinformatik: Geospatial mindsfor society 2015; Beiträge zum 27. AGIT-Symposium Salzburg, pp. 540–550. E-ISSN 2509-713X.
 5. Blažek, P. and Kubálek, M. eds. (2008) “Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960a středoevropské souvislosti” (in Czech), Prague. ISBN 978-80-7363-226-7.
 6. Bureš, M. (2015) “Vesnice zaniklé po roce 1945 a kulturní krajina Novohradských hor” (in Czech),Plzeň. ISBN 9788026103356.
 7. Chandler, J. H. and Brundsten, D. (1995) “Steady state behaviour of the black ven mudslide:The application of archival analytical photogrammetry to studies of landform change”,Earth Surface Processes and Landforms, Vol. 20, No. 3, pp. 255-275. E-ISSN 1096-9837. DOI 10.1002/esp.3290200307.
 8. Český úřad zeměměřický a katastrální (2010) CZ-00025712-CUZK_COC. Císařské povinné otiskystabilního katastru 1:2 880 – Čechy. 2010-12-01, Prgue. [Online]. Aviable: ww.archivnimapy.cuzk.cz. [Accessed: 20 Jan. 2017].
 9. Estes, J. E., Jensen, J. R. and Tinney, L. R. (1977) “The Use of Historical Photography For MappingArchaeological Sites”, Journal of Field Archaeology, Vol. 4, No. 4, pp. 441-447.
 10. Glassheim, E. (2016) "Cleansing the Czechoslovak Borderlands: Migration, Environment,and Health in the Former Sudetenland", Pittsburg. ISBN 9780822964261.
 11. Gojda, M. and John, J. (2013) “Archeologie a letecké laserové skenování" (Archaeologyand airborne laser scanning of the landscape) (in Czech), Plzeň. ISBN 978-80-261-0194-9.
 12. Harrison, R. and Schofield, J. (2010) “After Modernity: Archaeological Approachesto the Contemporary Past”, Oxford. ISBN 0-19-954808-0.
 13. Holtorf, C. and Piccini, A. eds. (2011) “Contemporary Archaeologies: Excavating Now”, Frankfurtam Main. ISBN 978-3-631-57637-3.
 14. Jílek, T. and Jílková, A. (2006) “Železná opona. Československá státní hranice od Jáchymovapo Bratislavu 1948-1989” (in Czech), Prague. 162 p. ISBN 8073400804.
 15. Kadmon, R. and Harari-Kremer, R. (1999) “Studying Long-Term Vegetation Dynamics UsingDigital Processing of Historical Aerial Photograph”, Remote Sensing of Environment, Vol. 68, No.2, pp. 164-176. ISSN 0034-4257. DOI 10.1016/S0034-4257(98)00109-6.
 16. Kalfatovic, M. R., Kapsalis, E., Spiess, K. P., Camp, A. V. and Edson, M. (2009) “Smithsonian TeamFlickr: a library, archives, and museums collaboration in web 2.0 space”, Archival Science, Vol. 8,No. 4, pp. 267-277. E-ISSN 1573-7519, ISSN 1389-0166. DOI 10. 1007/s10502-009-9089-y.
 17. Košátková, I. (2011) “Využití orální historie pro rekonstrukci zaniklého osídlení. Nástrojpro postmedievální archeologii?”, In: Morávková, N. et al. "Říká se…" (in Czech), Collection ofpapers from special conference in Nečtinách 17. - 19. 3. 2011, Plzeň, pp. 82-96.
 18. Krajíc, R., Měřínský, Z., and Vařeka, P. (2017) "Archaeology of the 16th–20th century in the CzechRepublic", Archaeologia historica, Vol. 42, No. 2, pp. 367-399. E-ISSN 2336-4386, ISSN 0231-5823. DOI 10.5817/AH2017-2-1.
 19. Kramer, J. (1980) “Kappellen im Böhmerwald”, Linz.
 20. Kubištová, M. (2014) “Zaniklé vesnice po roce 1945 – ves Kapličky (okr. Český Krumlov,kraj jihočeský)” (in Czech), Plzeň (not publicated thesis; Department of Archaeology, Facultyof Philospohy and Art, University of West Bohemia, Pilsen).
 21. Lu, C., Park, J. and Hu, X. (2010) “User tags versus expert-assigned subject terms: A comparisonof Library Thing tags and Library of Congress Subject Headings”, Journal of Information Science,Vol. 36, No. 6, pp. 763–779.
 22. McWilliams, A. (2013) “An Archaeology of the Iron Courtin. Material and Metaphor” Stockholm,239 p. ISBN 978-91-86069-78-0.
 23. Pešek, J. (1986a) “Nástup k osidlování jihočeského pohraničí (jaro 1945 - léto 1946)” (in Czech),Jihočeský sborník historický, Vol. 55, No. 1, pp. 23-25. ISSN 0323-004X, ISBN 978-80-87311-70-7.
 24. Pešek, J. (1986b) “Dokončování poválečného osídlování jihočeského pohraničí (léto 1946 - podzim1947)” (in Czech), Jihočeský sborník historický, Vol. 55, No. 2, pp. 69-79. ISSN 0323-004X,ISBN 978-80-87311-70-7.
 25. Pešek, J. (1986c) “Osídlování jihočeského pohraničí v letech 1947-1953” (in Czech), Jihočeskýsborník historický, Vol. 55, No. 3, pp. 133-143. ISSN 0323-004X, ISBN 978-80-87311-70-7.
 26. Pešek, J. (1986d) “Osídlování jihočeského pohraničí v letech 1954-1959”, Jihočeský sborníkhistorický, Vol. 55, No. 4, pp. 169-179.ISSN 0323-004X, ISBN 978-80-87311-70-7.
 27. Schofield, J. (2005) “Combat Archaeology”, London. ISBN 9780715634035.
 28. Remondino, F. and Campana, S. eds (2014) “3D Recording and Modelling in Archaeologyand Cultural Heritage. Theory and best practices”, Archaeopress, Oxford.
 29. Staněk, T. (1991) “Odsun Němců z Československa 1945–1947” (in Czech), Academia, Naše vojsko,Prague, 536 p. ISBN 80-200-0328-2.
 30. Turner, M. G. (1990) “Landscape changes in nine rural counties in Georgia”, PhotogrammetricEngineering & Remote Sensing, Vol. 56, No. 3, pp. 379-386. ISSN 0099-1112.
 31. Yilmaz, H. M., Yakar, M., Gulec, S.A. and Dulgerler, O. N. (2007) “Importance of digital closerangephotogrammetry in documentation of cultural heritage”, Journal of Cultural Heritage, Vol. 8,No. 4, pp. 428-433. ISSN 1296-2074. DOI 10.1016/j.culher.2007.07.004.
 32. Vařeka, P., Balý, R., Funk, L. and Galusová, L. (2008) “Archeologický výzkum vesnic středověkéhopůvodu na Tachovsku zaniklých po roce 1945“ (in Czech), Archaeologia historica: collectionof papers from the 39th conference archeológie stredoveku s hlavným zameraním Sídliskáv stredovekom rurálnom prostredí. Teplý Vrch, okr. Rimavská Sobota, 24. - 28. septembra 2007,Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, pp. 101-117.
 33. Vařeka, P. ed. (2013) “Archeologie modernity. Přístupy – metody – témata” (in Czech), Plzeň.ISBN 978-80-261-0221-2.
 34. Závitkovská, L., Kostel v Kapličkách. [3D]. České Budějovice. 2017.

Full paper

  Full paper (.pdf, 5.06 MB).